Sunday, April 28, 2013

Funny Bird Crochet hat

I am crocheting a bird hat for our bird breeder friend, Evy. It was suppose to be a parakeet hat but it ended up as a funny bird. One more try I guess.

Crochet funny bird

Jag skulle virka en undelatmössa till vår vän Evy som föder upp fåglar men det blev en rolig fågelmössa istället. Får försöka igen.

Wednesday, April 24, 2013

Ice Age Sid the Sloth Crochet hat


Got a request for a Sloth hat. A Sloth? You know like Sid in Ice Age. The funny not so smart animal, he is a Sloth. What do you think? Does it look like him? 
There is a rumor going that there is going to be an Ice Age 5.

Crochet Sloth hat
 
Fick en beställning på en Slothmössa. Du vet Sid från Ice Age, han är en sloth. Vet inte riktigt vad det djuret heter på svenska.  Är det likt?
 

Monday, April 22, 2013

Small Frog on Log


Another frog on the log. This one is smaller. I think it is pretty cute.

Frog on Log
 
Ännu en groda men denna är lite mindre. Gullig eller hur?

Litoria chloris, also commonly known as the red-eyed tree frog or orange-eyed tree frog, is a species of tree frog native to eastern Australia; ranging from north of Sydney to Proserpine in mid-northern Queensland.

Friday, April 19, 2013

Mustache hat

The mustache is a symbol for prostate and testicular cancer. But it is also a very funny and interesting thing.

Mustachen är en symbol för prostata- och testikelcancer men det är också en väldigt rolig och popular symbol. Här i USA dyker den upp överallt man kan till exempel köpa t-shirtar med mustacher på.


Excuse me, I mustache you a question.
But I'll shave it for later.

Mustache hat

Excuse me, I must ask you a question.
But I'll save it for later.The Movember Foundation promote prostate and testicular cancer awareness by having thousands of men around the world grow moustaches throughout November.
For those of you who aren't familiar, "mo" is slang for moustache in Australia (from which the founders of the Movember Foundation hail).

Thursday, April 18, 2013

Rhyme slouchy hat

Min dotter vill gå på Comic con utklädd som Rhyme från spelet "The world ends with you" så jag virkade henne en mössa till hennes utklädnad. Nästa steg är en tröja med ett speciellt tryck på.

Rhyme Twewy hat
 
My daughter in her Rhyme hat.

Rhyme Twewy hat
 
 


Wednesday, April 17, 2013

How to make a ladybug hat continues

Next step is to decide how many spots your ladybug should have and how big. I like to add a "head" in the front of the hat.  I cut out my spots and head in felt. Sew on the spots on one side and mirror the spots on the other side.

Nästa steg är att bestämma hur många och hur stora prickarna ska vara. Jag gillar att använda filt till detaljerna. Ifall man virkar detaljerna blir de så tjocka. Jag brukar sätta på ett litet huvud fram på kroppen.

 
I like my ladybug hat to be parted by a black line. Crochet a chain that is long enough to go from one side to another. Fold the hat so you can find the middle of the hat and sew on the chain.


Virka sedan en svart kedja tillräckligt lång för att räcka från ena sidan till den andra. Vik mössan så att du kan hitta mitten och sy på kedjan.

 
  After about 3-4 inch put the hat on a doll to make sure the hat can be stretch out without any problems from the black chain line across the hat. Keep sewing and keep checking.

När du sytt på några centimeter sätt mössan på en docka så att den sträcks ut kontrollera att kedjan inte ställer till med problem.

 
Here is the reason to why you should have a head in front and why you should put it on the last thing you do. To cover up beginning of the antennae.
 
Här är en bra orsak till varför du bör sätta på huvudet sist, för att dölja var antennerna börjar. Se också hur svajig linjen är, det är svårt att få den rak, ha inte bråttom när du syr på den.
 

Sunday, April 14, 2013

How to make a ladybug hat


Making a ladybug hat is pretty simple. First crochet a red hat. I like to add a black edge.

How to make a ladybug hat
 
Att göra en nyckelpigsmössa är lätt. Börja med att virka en röd mössa. Jag gillar att avsluta med ett svart varv.

How to make a ladybug hat
 
Next step is to make the antennae and decide how they should look. Make a chain long enough for one antennae. Crochet it hard to make it look nice and even. Pull one of the ends through a hole where you want it and place it the way you like it on the hat. Pull the other end of the chain through the hat so the start and the end of the chain is on the revers side of the hat. Use regular sewing thread to attach the antennae to the hat. Make sure the ends of the chain is secured at the inside and if the chain turned out to be too long cut of the part you do not need after you made sure it is fastened nicely.
 
Nästa steg är att göra antennerna och bestämma hur de ska se ut. Virka en kedja lång nog för en antenn. När du virkar kedjan var noga med att virka den lika hårt hela tiden så den blir jämn och fin. Stoppa in ena änden av kedjan fram på mössan, lägg ut kedjan så som du vill att antennen ska vara formad och stoppa sedan den andra änden genom ett hål så att båda ändarna av kedjan är på avigsidan. Använd sytråd och sy fast antennen. Sy fast kedjans ändar på avigsidan. Ifall kedjan blivit för lång kan man klippa av den efter man sytt fast den noga. Tänk på att den kan repa upp sig ifall man klipper av den så försök att undvika detta.


More about ladybugs hats another day. Mer om nyckelpigsmössor en annan dag.


Thursday, April 11, 2013

Crochet flower again


Another flower. I changed the pattern on this one. I let the last 5 petals of the flower become bigger. By adding two triple crochet  on each petal.

 
En annan blomma. Jag ändrade den lite genom att lägga till två tripplemaskor på de 5 sista bladen.

 
Now when I fold down the outer petal the flower looks like a different flower.
 
När jag nu böjer ner de yttre bladen ser det ut som en annan blomma.
 
 
 
 
 

 
 
 

Tuesday, April 9, 2013

Turquoise crochet flower


Here is my flower made with my own pattern. It is very easy to make this flower.

Här är min blomma som jag gjorde efter mitt eget mönster.
Den är väldigt enkel att göra.


Crochet flower
 
First crochet a chain. The longer chain the bigger flower. I think between 50 and 70 is good. Turn.
 
Skip first chain and do 2 single crochet in next chain. 2 single crochet in the next one, 1 double crochet. *Do 2 double crochet in one chain, repeat four times, 1 double crochet in one chain, repeat*.
When only three is left, 1 double crochet, 2 double crochet and in the last 1 single crochet. Turn.
 
 1 single crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 1 single crochet. *1 single crochet,1 double crochet, 2 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 1 single crochet, repeat * 1 single crochet.
 
Time to sew it together to make a flower.
 
Virka en kedja. Ju längre kedja ju större blomma. Jag tycker mellan 50 och 75 maskor är lagom. Det beror på garnets tjocklek också.
 
Första varvet. Hoppa över första maskan och virka 2 enkelstolpar i nästa maska. 2 enkelstoplar, 1 dubbelstolpe.*2 dubbelstoplar upprepa 4 gånger, 1 dubblestolpe, repetera*
När bara tre maskor är kvar,1 enkelstolpe, 2 dubbelstolpar och i sista maskan en enkelstolpe.
 
Andra varvet. 1 enkelstolpe, 2 dubbelstolpar, 1 dubblestolpe, 2 dubbelstolpar, 1 dubbelstolpe, 1 enkelstolpe. * 1 enkelstolpe, 1 dubbelstolpe, 2 dubblestolpar, 2 dubblestolpar, 1 dubblestolpe, 1 enkelstolpe, upprepa * 1 enkelstolpe.
 
 
 

Monday, April 8, 2013

Long Crochet Beanie/SlouchyCan this hat count as a slouchy?

Denna mössan blev verkligen lång. Gjorde ränderna bredare och bredare på denna mössan.

crochet beanie slochy


Friday, April 5, 2013

Bee hat

More bugs. Watch out for my bee hat.

bee crochet hat
 
Mer insekter se upp för min bimössa.

Thursday, April 4, 2013

Ladybug hat

Spring is here and the nature is full of bugs. Here is a ladybug I made.


Crochet Lady bug hat.
 
 Våren är här och naturen vimlar av småkryp.

Crochet Lady bug hat.

Tuesday, April 2, 2013

Turquoise beanie slouchy with flower

 My second try to make a beanie/slouchy and my second flower. The flower is made with my own pattern. Turned out really good I think.
 
Beanie
 
Här är mitt andra försök att virka en sådan där hängig mössa. Blomman är gjord efter eget mönster, blev riktigt bra tycker jag.

Beanie crochet flower