Friday, May 31, 2013

Chu Totoro Hat

Chu Totoro
 
The hat is made for a one year kid so the hat is little stretched out on the doll so the eyes looks like they are a little too far from each other.
 
Mössan är gjord till en ettåring så den är lite utsträckt på dockan. Vilket gör att ögonen ser ut som de är lite långt ifrån varandra.
 
 
Chu Totoro is the medium-size, blue Totoro and is a guardian of the forest. When you first see him, he's carrying a bag of nuts with a hole in the bottom of it that leaves a trail when he walks and runs.

Tuesday, May 28, 2013

A strange cat hat for Phoenix Comicon


I needed a cat hat for my very simple costume for Phoenix Comicon 2013.

Ready for Phoenix Comicon 2013

Soft kitty, warm kitty, little ball of fur.
Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr.
 
Creepy Kitty hat
 
But I think my kitty is a creepy kitty.
Burr, burr, burr.
 
 
 

Monday, May 20, 2013

Where the wild things are hat

 
My latest hat is a monster from the book "Where the wild Things are."
 
Where the wild things are
 
Min senaste mössa är ett monster ifrån en barnbok som heter "Where the wild Things are."
 

Thursday, May 16, 2013

How to crochet Totoro ears


Here are Totoro’s ears to mine next Totoro hat, a smaller one.

I start with a chain. Crochet one lap without increasing, next round I crochet 2 or 3 crochet in each stich to make it flat.

On this ears I did 2 in each so it is not so flat, on the big Totoro hat I did 3 in each. 3 crochet in each stich makes it totally flat but also very big. I wanted a smaller ear so I decided to go on a rounder shape. 

The next round no increasing to make it turn upwards, and after that decrease every 5th stich to make a cone form. At the end I decrease every 3rd stich.


 
Här är örona till min nästa Totoromössa, en mindre mössa. Jag började med att virka en kedja. Första varvet ökade jag inget, nästa varv virkar jag 2 eller 3 maskor i varje maska, för att få en plattare form. På de första örona jag gjorde ökade jag 3 maskor i varje maska vilket gjorde den helt platt men också väldigt stor. Därför bestämnde jag mig för en rundare form var ok så att örat inte skulle bli så stort. Tredje varvet ökar jag inget igen för att få örat att vika av uppåt. Föjande varv minskar jag var 5:te maska, de sista varven vart 3:dje maska.

Tuesday, May 14, 2013

Totoro Crochet Hat


Here is the reason that I have not done so many hats recently. The ears is so hard to make on the hat and then make them stand right up. So hard. I crochet the ears over and over again and it seams impossible to make two ears that looks the same since I don't use a pattern. In the beginning I started the ear from the top of the ear and crochet down it didn't work for me so I tried to start from the bottom of the ear and crochet up instead. Which gave the ear a cone shape. The hat turn out to be very big I hope it is not too big for the person that I am going to give it to.


Totoro Crochet Hat
 
Här har ni orsaken till varför jag inte har kunnat göra några nya mössor på ett tag. En Totoromössa, öronen var helt omöjliga att göra. Det sluta med att jag virkade örona från botten och upp istället från toppen och ner som jag gjorde i början. De fick en konformad form som jag gillade.
Totoro
 
Totoro is the guardian of the forest and can only be seen by children and can appear or disappear as he wishes. He possess special ability such as being able to make plants grow, fly in the sky, and call Neko Bus.Saturday, May 4, 2013

Crochet Parakeet hat

Finally is the parakeet hat done. I think Evy is going to like it. It will be like caring an advertising sign for her birds on her head.

Crochet Parakeet hat
 
Så var undelatmössan äntligen klar. Har inte haft så mycket tid för virkandet på sista tiden.
Crochet Parakeet hat