Thursday, June 26, 2014

Crochet Minion Hat

Minions are so cool. Nothing can go wrong with a minion hat on unless you wearing it like this.


Minions är så roliga. Allt bli så mycket bättre med en minion hatt på så länge du inte bär den så här.

Ha den på  så här istället: